סדנת אסטרטגיות למידה לשיפור הכתיבה הידנית ומרכיבי ההתארגנות.

תאריך: 23.8, שעה: 19:00. עלות: 280 ש"ח. 100 - מקדמה והיתרה בסדנה.