סדנת משחקים - יסודי 26.7

בסדנה נכין 4 משחקים בשפה/חשבון לפי בחירתכן