מארז מדבקות חשבון

10 מדבקות שונות (המגוון משתנה לפי המלאי, הנושאים נשארים קבועים, 4 כמות למספר, ספרות