3 דפי מדבקות הפכים

3 דפי מדבקות שונים (לא ניתן לבחור את המיקס)