3 דפי מדבקות הפכים

3 דפי מדבקות שונים (לא ניתן לבחור את המיקס)

3 דפי מדבקות הפכים

3 דפים שונים (מיקס הפכים) הפכים שונים (לא רק מה שמופיע בתמונה יש מגוון גדול, בוחרת 3 באופן אקראי)

7.00